Biznes falsafasi: Innovatsiya, qat'iyat va halollik

Vizyon

Dunyoning eng raqobatbardosh po'lat korxonasi bo'lish

Missiya

Kelajakdagi po'lat sanoatining etakchisi bo'lish

Madaniy xabardorlik

Bilim va harakat

Korporativ madaniyat